Tylko 15 minut do lotniska BER

Tanie parkowanie i mała odległość.

Łatwo jak na zwykłym płatnym parkingu:

Wjazd: Proszę podjechać samochodem do parkomatu i pobrać kartę parkingową. Następnie zaparkować auto .
Wyjazd: Proszę podjechać do zatoczki przy wyjeździe , wprowadzić do automatu kartę parkingową , uiścić zapłatę gotówką lub kartą. Pobrać z powrotem kartę i umieścić ją w automacie przy wyjeździe. Bez czasu oczekiwania , bez dodatkowych opłat.

 

Opis parkingu

Obecnie parking bez personelu (samoobsługowy) posiada 225 miejsc parkingowych i jest otwarty 24 godziny na dobę. Nocą parking jest dobrze oświetlony.

Dodatkowo Parking jest monitorowany wysokiej jakości kamerami Mobotix . Dla bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych nieporozumień rozrachunkowych nagrania z kamer przechowywane są 5 tygodni. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Przy wyniknięciu problemu lub zapytań można użyć przycisku „i” (Informacja) na automacie kasowym. Można też wykorzystać, podany na tablicy informacyjnej numer serwisowy.

Wyjazd i automat kasowy są oznakowane i znajdują się na terenie z lewej strony kontenera biurowego. Przy bramce wyjazdowej znajduje się zatoczka do wykorzystania w czasie uiszczenia opłaty.

Kartę parkingową umieścić w automacie w oznaczone i podświetlone na zielono miejsce. Następnie postępować wg zalecenie MENU. Przyciskiem wyboru języka (Sprachwahltaste) można wybrać język MENU także angielski, polski, włoski, francuski, turecki, czeski i rosyjski. Językiem standardowym jest niemiecki. Opłatę można iuścić za pomocą monet, a także banknotami 5 euro, 10 euro i 20 euro. Wydanie reszty następuje w monetach euro.

Płatność kartą możliwe jedynie z PIN.

Aby pobrać pokwitowanie proszę przycisnąć ”Quittung”. Przy płatności kartą wydanie pokwitowania następuje automatycznie.

Pobrać opłaconą kartę parkingową i podjechać do wyjazdowego parkomatu. Dopiero kiedy pojazd znajduje się odpowiednio blisko parkomatu , można w nim umieścić opłaconą kartę parkingową. Po otwarciu szlabanu proszę wyjechać. Do zobaczenia!

Kartę koniecznie chronić przed gorącem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym ( papier termiczny!). Nie kłaść na deskę rozdzielczą. Kartę parkingową najlepiej pozostawić w samochodzie aby nie zagubić jej w trakcie podróży.

Karta zagubiona lub uszkodzona?
Przycisnąć przycisk „Ersatzticket” ( bilet zwrotny). Otrzymasz bilet wyjazdowy który kosztuje 150 Euro. Przy udokumentowaniu czasu wjazdu (np. bilet lotniczy) , czasu wyjazdu (pokwitowanie) zwrócimy koszt 150 euro pomniejszone o opłatę parkingową oraz 10 euro kosztów administracyjnych. Proszę podać numer rejestracyjny pojazdu w celu zweryfikowania danych z nagraniem z monitoringu.

Korzystanie z parkingu na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych użytkowników oraz za szkody powstałe w wyniku wpływów zewnętrznych. Jesteśmy jednak w stanie udostępnić zapis z monitoringu w celu ustalenia przyczyn szkód.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wjazdu na parking w szczególnych wypadkach.

Oblicz cenę:

Wskazówka:

Dzień parkingowy nie jest równoznaczny z dniem kalendarzowym! Dzień parkingowy zaczyna się rejestracją przy wjeździe na parking i trwa 24 godziny. Naliczany jest każdy rozpoczęty dzień parkingowy.

Infoterminal


Das neue Infoterminal befindet sich direkt neben den Kassenautomaten. Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zum Parkplatz und Hilfestellung bei Problemen auch in polnischer Sprache.