Berlin Airport parken

Wyciag z OWU

(Ogólne Warunki Użytkowania)

1. Krótki opis

Parking płatny, bez obsługi jest otwarty 24godziny. Nocą parking jest dobrze oświetlony. Dodatkowo jest monitorowany.
Dozwolony jest wjazd pojazdów osobowych o długości maksymalnej 5,2 metra i szerokość nie większej niż 2 metry.
W razie problemu i pytań można użyć przycisku „I” na parkomatach . W razie przerwania połączenia możemy oddzwonić.
Opłata uiszczana jest w automatach przy wyjeździe , gotówką lub kartą. Obecnie dysponujemy 200 miejscami parkingowymi. Wjeżdżając na parking akceptujesz poniższe warunki użytkowania.

2. Wjazd i wyjazd parkingu / proces płatności

Przy wjeździe proszę przycisnąć zielony przycisk i pobrać kartę parkingową. Karta parkingowa jest z papieru termicznego , dlatego proszę chronić ją przed gorącem i promieniowaniem słonecznym. Wyjazd i automat opłat są oznaczone. Powierzchnia za czerwonym budynkiem jest przeznaczona wyłącznie dla rezerwacji.. Tablica informacyjna dotycząca tego obszaru jest widoczna. Samochody nie posiadające uprawnień do parkowania w tym rejonie zostaną odholowane na koszt właściciela lub będą miały założoną blokadę kół. Uwagi dotyczące kosztów ( patrz punkt 10). Przy wyjeździe znajduje się miejsce postoju, aby uiścić opłatę. Kartę parkingową umieścić w automacie , w miejscu oznaczonym , podświetlonym na zielono. Następnie dokonać zapłaty.
Przyciskiem „wybór języka“ (Sprachwahltaste) – pierwszym od góry , możesz otrzymać MENU w języku angielskim lub polskim. Standardowo jest w języku niemieckim.
Zapłata kartą , możliwa przy podaniu kodu PIN.
Podczas zapłaty można uzyskać pokwitowanie przyciskając guzik „Qiuttung“.
Podczas płatności kartą, zawsze następuje wydanie pokwitowania.
Pobrać opłaconą kartę parkingową i podjechać do żółtego parkomatu wyjazdowego. Tylko wówczas , kiedy pojazd znajduje się odpowiednio blisko parkomatu , można opłaconą kartę parkingową ( nie pokwitowanie!) umieścić w parkomacie (ukaże się informacja „Ticket eingeben” – włożyć kartę).Szlaban się otwiera – wyjechać – do następnego razu!

3. Zagubienie Uszkodzenie karty parkingowej (Uwaga! Papier termiczny)

Karty parkingowej nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych – papier termiczny. Jeżeli karta parkingowa zostanie zagubiona , albo uszkodzona ( np. przez promieniowanie słoneczne) proszę postępować następująco:

Proszę przycisnąć przycisk ERSATZTICKET . Otrzymasz bilet zwrotny umożliwiający wyjazd. Koszt biletu wynosi 300 euro.
Po udokumentowaniu czasu przyjazdu ( np. bilet lotniczy) i czasu wyjazdu (pokwitowanie z parkomatu) , zwrócimy koszt biletu zwrotnego , pomniejszony o koszt parkowania i 10 euro opłaty administracyjnej. Należy podać również nr rejestracyjny pojazdu w celu zweryfikowania danych porównując dane z monitoringu.

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. Nieautoryzowane wjazdy i wyjazdy

Nieautoryzowane wjazdy i wyjazdy to wszystkie przejazdy na terenie firmy „BERLIN Airport Parken“ odbywające się bez zezwolenia ( powody odmowy zezwolenia podane są poniżej).w interesie naszych uczciwych klientów wszelkie łamanie OWU będzie ścigane prawnie.Za zaparkowanie pojazdu pobierane są opłaty. Wjeżdżając na teren parkingu , akceptujesz OWU. Wjazd i wyjazd następuje pojedynczo.

Naruszenie ma miejsce , np. Kiedy wjazd i/ albo wyjazd następuje bez ważnej karty parkingowej, bez specjalnej karty firmy „BERLIN Airport Parken“ lub bez wyraźnego zalecenia personelu firmy BERLIN Airport Parken“. Naruszenie zasad płatności będzie karane ryczałtowo, w wysokości 150 euro jako koszty administracyjne ( na podstawie monitoringu).Dodatkowo nastąpi obciążęnie kosztami sądowymi oraz kosztami firm windykacyjnych itp. W przypadku uszkodzenia bramki wjazdowej (np. brak szlabanu) należy pobrać kartę parkingową z parkomatu bez specjalnego wezwania. Jeżeli uiszczenie opłaty jest niemożliwe z powodów technicznych , należy bez wezwania , skontaktować się z firmą BERLIN Airport Parken w celu iszczenia należnych opłat. Zwykle należy w pierwszej kolejności uiścić opłatę za bilet zwrotny. Nadpłata zostanie zwrócona , po udokumentowaniu czasu parkingowego. Można się skontaktować z Nami w czasie 1 tygodnia po wyjeździe poprzez eMail, pocztę lub telefonicznie.
Brak kontaktu po tym czasie potraktowany będzie jako oszustwo, co pociągnie za sobą konsekwencje prawne. Wycofanie opłaty parkingowej bez Naszej zgody zostanie zaliczone do nieautoryzowanego wjazdu i/lub wyjazdu.

Na podstawie paragrafu §265a StGB „Wyłudzenie usługi“ zostanie złożony pozew w wyniku niezapłacenia żądanej kwoty. W dalszej kolejności zostanie nałożony zakaz na wjazd na teren firmy BERLIN Airport Parken.

10. ...

11. Dodatkowe informacje

11.1. Wszystkie teksty i zdjęcia oraz inne tutaj opublikowane informacje są ze strony „BERLIN Airport Parken“ prawnie chronione. Kopiowanie , rozpowszechnianie oraz inne użycie całości lub fragmentów jest bez pisemnej zgody BERLIN Airport Parken zabronione. Dotyczy się to również LOGO firmy BERLIN Airport Parken.
11.2. “BERLIN Airport Parken“ stara się udostępnić we wszystkich publikacjach i na stronie internetowej właściwe i pełne informacje . BERLIN Airport Parken nie ponosi odpowiedzialności oraz nie daje gwarancji na aktualność , dokładność i kompletność informacji zawartych w publikacjach i na stronie internetowej. Dotyczy to również wszystkich połączeń (linki) na które na swojej stronie internetowej bezpośrednio lub pośrednio kieruje. Firma BERLIN Airport Parken nie jest odpowiedzialna za treści zamieszczone na stronach , do których umieszcza linki. Z tego powodu BERLIN Airport Parken zastrzega sobie prawo aby bez wcześniejszej zapowiedzi wprowadzać zmiany albo uzupełnienia w udostępnionych informacjach. Zmiany w zasadach płatności wchodzą w życie 21 dni po ich opublikowaniu. Wcześniej dokonane rezerwacje z wówczas obowiązującymi zasadami płatności mogą być nieodpłatnie anulowane.

12. Osoba kontaktowa /Kontakt

Osobą kontaktową Firmy Berlin Airport parken
jest właściciel Sven Niedergesäß
Mittelstr. 10 in 12529 Schönefeld
Email: info@berlin-airport-parken.com

Numer Podatkowy: DE 222635256

 


Stan OWU: 1/2016 Zastrzeżone zmiany w OWU i w cenniku.
Pełne OWU dostępne jest na niemieckiej stronie internetowej i na miejscu w języku niemieckim.

 

Oblicz cenę:

Wskazówka:

Dzień parkingowy nie jest równoznaczny z dniem kalendarzowym! Dzień parkingowy zaczyna się rejestracją przy wjeździe na parking i trwa 24 godziny. Naliczany jest każdy rozpoczęty dzień parkingowy.